آرشیو اخبار

گواهی نامه سطح فناوری

شرکت مپوا درنوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای هفته پژوهش گواهی سطح فناوری (TRL )را با رتبه ۹ کسب نمودند.

شرکت مپوا در نوزدهمین نمایشگاه هفته پژوهش فن آوری وفن بازار که دی ماه ۹۷ برگزار گردید در سامانه ارزیابی فناوران ایران(سافا) گواهی نامه سطح فناوری (TRL) فناوران وپژوهشگران را باررتبه ۹ کسب نمودند.

ادامه مطلب