گفت وگو با کارآفرینان

تعداد بازدید:۱۱۱۴

احد عظیم زاده 

بابک بختیاری حسین ثابت موفق ترین چهره هتلداری در ایران

علی نوریانی 

فاطمه دانشور کار آفرین موفق

محسن اصفهانیان 

مصاحبه با موسس شرکت کاله