نکات کسب و کار

تعداد بازدید:۱۱۵۰

استراتژی 

اندیشه شروع کسب و کار 

انگیزه در کارکنان 

بازاریابی کوتاه مدت در برابر بازاریابی بلند مدت 

بررسی ارتباط میان مدیریت تحول تکنولوژی اطلاعات و کسب وکار‏

5 مهارت کسب و کار آینده ساز 

تدوین برنامه کسب و کار 

تناسبات کاری در کسب و کار اینترنتی 

دلایل شکست کسب و کار 

10 استراتژی برای داشتن یک شروع خوب 

10 اشتباه فاحش در بازاریابی 

10 نکته برای کسب و کار های کوچک و جدید 

روش تدوین برنامه کسب و کار 

روند ایجاد یک کسب و کار جدید 

ریشه های پیدایش بالندگی سازمانی 

30 نکته برای آن که بتواند رئیس خود باشد 

طرح کسب و کار 

فساد اداری و شیوه های کنترل آن 

کسب و کار الکترونیکی 

کسب و کار خانگی 

کسب و کار خدماتی 

کسب و کار مبتنی بر ایتنرنت

کسب و کار های کوچک 

کنترل و تنظیم بودجه 

مبانی مدیریت مالی 

مدل کسب و کار و ملاحظات اجرایی

نقش یک مشاور مالی در کسب و کار کوچک 

8 توصیه برای موفقیت بلند مدت در بازار سهام 

8 روش شروع کسب و کار 

7 عادت برای کسب و کار موفق