واحدهای فناور مرکز رشد

واحد مپوا : به نمایندگی دکتر حسین حیدری

واحد دابلر :به نمایندگی دکتر رامین مهدی پور

واحد صدرا :به نمایندگی خانم اکرم فتحی

واحد شیمیایی سوپر گام :به نمایندگی آقای ایمان محمد حسنی

واحد عمارت سازان نواندیش آینده :به نمایندگی دکتر محمد قاسم سحاب

واحد زرین گیاه :به نمایندگی آقای مجتبی طرخورانی

واحد نیکوسازان طبرس :به نمایندگی آقای عرفان عتیقی

واحد اتوماسیون کاوش وتوسعه امیر کبیر :به نمایندگی آقای محسن صدری

واحد فناور ویرا الکترونیک :به نمایندگی آقای محمد رضا مهرداد

واحد فناورفراصوت دانشگاه تفرش :به نمایندگی دکتر ابراهیم شریفی

واحد فناور E.O.A :به نمایندگی آقای عماد رضا علی

واحد فناورمهدی یار الکترونیک: به نمایندگی آقای شهاب مدیری

 

تعداد بازدید:۲۷۷