واحدهای فناور مرکز رشد

تعداد بازدید:۱۵۰۰

شرکت مپوا : به نمایندگی دکتر حسین حیدری

شرکت دابلر  :به نمایندگی دکتر رامین مهدی پور

واحد صدرا :به نمایندگی خانم اکرم فتحی

واحد شیمیایی سوپر گام :به نمایندگی آقای ایمان محمد حسنی

شرکت عمارت سازان نواندیش آینده :به نمایندگی دکتر محمد قاسم سحاب

شرکت  زرین گیاه :به نمایندگی آقای مجتبی طرخورانی

واحد اتوماسیون کاوش وتوسعه امیر کبیر :به نمایندگی آقای محسن صدری

شرکت  ویرا الکترونیک :به نمایندگی آقای محمد رضا مهرداد

واحد فناورفراصوت دانشگاه تفرش :به نمایندگی دکتر ابراهیم شریفی

واحد فناور E.O.A :به نمایندگی آقای عماد رضا علی

شرکت مهدی یار الکترونیک: به نمایندگی آقای شهاب مدیری

شرکت کاوش توان رایان

شرکت برقاب صنعت پرشین به نمایندگی آقای مسعود توحیدی فر