دفتر پذیرش

تعداد بازدید:۱۶۲۴

دفتر پذیرش مرکز رشد کانال ارتباطی مراجعین محترم با این مرکز میباشد که در مجاورت درب ورودی دانشکده علوم پایه قرار دارد . متقاضیان عزیز با مراجعه به سایت مرکز رشد (قسمت فرم های مرکز رشد ) فرم پذیرش را دانلود نموده وتکمیل نمایید.سپس فرم را به دفتر پذیرش مرکز رشد تحویل نمایید وهمچنین برای مرکز ایمیل نمایید. فرم های دریافت شده توسط کارشناسان مرکز بررسی وتوضیحات لازم در خصوص رفع نواقص بعمل می آید. پس از آن طرح به داوران تخصصی زمینه فعالیت وبازاریاب جهت تایید فرستاده می شود .پس از تایید هر دو داور (تخصصی وبازاریاب) از مدیر گروه جهت مصاحبه حضوری دعوت به عمل می آید. در نهایت طرح در شورای مرکز رشد مطرح ومورد بررسی نهایی قرار می گیرد. پس از بررسی وتایید شورای مرکز رشد، قرار داد مالی منعقد شده و فعالیت شروع می گردد. لازم به ذکر است که معمولاً در تمام مراحل بررسی وتایید و داوری از شخصی که طرح را ارائه داده است جهت دفاع از طرح خود دعوت به عمل می آید. تلاش ما بر آن است که از زمان تحویل فرم پذیرش تا تایید نهایی در شورای مرکز بیش از یک ماه به طول نیانجامد.