آیین نامه اجرایی ماده 47 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

تعداد بازدید:۳۱۱۷

جهت دریافت آیین نامه اجرایی ماده 47 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بر روی لینک زیر کلیک نمائید.

download