- یکشنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۱

با مراجعه به سایت مر کز رشد( قسمت فرم های مرکز رشد) فرم پذیرش را دانلود کرده و آن را تکمیل نمائید . 

سپس فرم را به واحد پذیرش مرکز رشد واقع در دانشگاه تفرش تحویل نمائید و یا برای مرکز ایمیل نمائید.

فرم های دریافت شده  توسط کارشناسان مرکز بررسی  در صورت لزوم اصلاحات اولیه صورت می پذیرد .

پس از آن طرح به داوران تخصصی زمینه فعالیت  و بازاریاب جهت تائید فرستاده شده و

پس از تائید هر دو داور  (تخصصی و بازاریاب )طرح در شورای مرکزی مرکز رشد رفته و مورد بررسی نهایی قرار می گیرد .

پس ازبررسی و تائید شورای مرکزی مرکز رشد با شخصی که طرح را ارائه داده است قرارداد بسته و فعالیت شروع می گردد.

لازم به ذکر است که معمولا در تمامی مراحل بررسی و تائید و داوری شخصی که طرح را ارائه داده است جهت دفاع از طرح خود دعوت به عمل می آید .

سعی شده است پس از تحویل فرم پذیرش به مرکز رشد تا تائید نهایی در شورای مرکزی مرکز رشد بیش از یک ماه زمان نبرد.

با تشکر