شورای مرکز رشد

تعداد بازدید:۱۲۴۷

شورای مرکز رشد

شورای مرکز رشد یکی از ارکان اساسی این مرکز است و با هدف سیاست گزاری، تدوین اساس نامه ها و آیین نامه ها، و تصمیم گیری در مورد جذب و پذیرش واحدها تشکیل شده است.  اعضای این شورا به شرح زیر می باشد:

آقای دکتر علی محمد فتوحی :رئیس شورا

آقای دکتر ابراهیم شریفی تشنیزی: نائب رئیس شورا

سرکار خانم الهام فتحی :دبیر شورا

آقای دکتر محمد  رفیعی : رئیس پارک علم وفناوری استان مرکزی

آقای دکتر رامین مهدی پور: عضو هیات علمی گروه مکانیک دانشگاه تفرش