شورای مرکز رشد

تعداد بازدید:۱۷۷۱

شورای مرکز رشد

شورای مرکز رشد یکی از ارکان اساسی این مرکز است و با هدف سیاست گزاری، تدوین اساس نامه ها و آیین نامه ها، و تصمیم گیری در مورد جذب و پذیرش واحدها تشکیل شده است.  اعضای این شورا به شرح زیر می باشد:

آقای دکتر محمدعلی مهرپویا : مشاور رئیس و سرپرست حوزه پژوهشی، فناوری و نوآوری

آقای دکتر حسین حیدری کلهرودی: مدیر امور پژوهشی و فناوری

سرکار خانم دکتر الهام رجبی: مدیر مرکز رشد و کارآفرینی و عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران

آقای دکتر مجید شمسی: نماینده پارک علم و فناوری استان مرکزی

آقای دکتر محمدرضا برومند: نماینده دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران

آقای دکتر محمدرضا میوه: رئیس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت و عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی برق

آقای دکتر ابوالفضل حسنی بافرانی: عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک

آقای دکتر محمدجواد عبداللهی فرد: عضو هیات علمی دانشکده مهندسی برق

آقای محمدرضا لطف اللهی: فعال اقتصادی

آقای مهندس وحید کبیری: مدیر مجموعه ی گروه صنعتی کبیر

آقای حسین رجبی: سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت تفرش

آقای مهندس محمود احمدی: استاد مدعو دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک

آقای میثم حیدری: دبیر شورا