شورای مرکز رشد

تعداد بازدید:۲۵۶۰

شورای مرکز رشد

شورای مرکز رشد یکی از ارکان اساسی این مرکز است و با هدف سیاست گذاری، تدوین اساس نامه ها و آیین نامه ها و تصمیم گیری در مورد جذب و پذیرش واحدها تشکیل شده است.  اعضای این شورا به شرح زیر می باشد:

 • آقای دکتر محمدعلی مهرپویا : مشاور رئیس و سرپرست حوزه پژوهشی، فناوری و نوآوری
 • آقای دکتر حسین حیدری کلهرودی: مدیر امور پژوهشی و فناوری
 • سرکار خانم دکتر الهام رجبی: مدیر مرکز رشد و کارآفرینی و عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران
 • آقای مهندس مجید شمسی: نماینده پارک علم و فناوری استان مرکزی
 • آقای دکتر محمدرضا برومند: نماینده دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران
 • آقای دکتر محمدرضا میوه: رئیس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت و عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی برق
 • آقای دکتر ابوالفضل حسنی بافرانی: عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک
 • آقای دکتر محمدجواد عبداللهی فرد: عضو هیات علمی دانشکده مهندسی برق
 • آقای محمدرضا لطف اللهی: فعال اقتصادی
 • آقای مهندس وحید کبیری: مدیر مجموعه ی گروه صنعتی کبیر
 • آقای حسین رجبی: سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت تفرش
 • آقای مهندس محمود احمدی: استاد مدعو دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک
 • آقای میثم حیدری: دبیر شورا