مدیر مرکز رشد و واحد های فناور

 

مدیر مرکز رشد و واحد های فناور : دکتر علی کاظمی

 

دکترای مهندسی برق - کنترل

جهت آشنایی بیشتر با مدیریت این مرکز به این صفحه مراجعه نمایید

شماره تماس:08636241261

آدرس ایمیل: kazemy@tafreshu.ac.ir

تعداد بازدید:۴۳۳