پرسش های متداول

تعداد بازدید:۴۸۸۵
 
پرسشهای متداول (مرکز رشد)
 

 

مرکز رشد واحدهای فناوری چگونه سازمانی است ؟

 مرکزی تحت مدیریت متخصصین حرفه ای است که با ارائه خدمات از ایجاد و توسعه ی حرفه های جدید توسط کارآفرینان پشتیبانی می کند. واحدهای نوپای فعال که در زمینه های مختلف منتهی به فناوری فعالیت می کنند و اهداف اقتصادی مبتنی بر دانش و فن دارند ، مورد حمایت این مراکز هستند.

 
هدف از ایجاد مرکز رشد چیست؟

ایجاد زمینه کارآفرینی و حمایت از نوآوری و خلاقیت نیروهای محقق جوان

 کمک به رونق اقتصاد محلی مبتنی بر فناوری

ایجاد فضای لازم برای گسترش و رشد واحدهای کوچک و متوسط دانش مدار و فناور

بستر سازی ایجاد فرصت های شغلی مناسب به منظور جذب کارافرینان و دانش آموختگان

دانشگاهی در زمینه های منجر به توسعه فناوری

تولید و توسعه محصولات و فرآیندهای فناوری قابل عرضه به بازار

بستر سازی جهت تجاری کردن دستاوردهای تحقیقاتی

 
مرکز رشد چه وظائفی برعهده دارد؟

 ارائه خدمات برای استقرار واحدهای فناور, تلاش برای فراهم آوردن حمایت های قانونی بمنظور تسریع رشد واحدهای فناور و در موارد لزوم حمایت مالی مطابق ضوابط مندرج در قانون

 ارائه مشاوره های تخصصی مورد نیاز واحدها درراستای تبدیل ایده های نو به محصولات قابل تجاری شدن و تجاری سازی آنها

 نظارت بر روند رشد واحدها و ارزیابی مستمر دستاوردها با هدف افزایش کارائی مرکز رشد

 نظارت بر تحقق ایده محوری واحدهای فناور

 

 

مرکز رشد توسط چه سازمانی ایجاد می شود؟

مرکز رشد توسط یک سازمان دولتی یا غیر دولتی تاسیس شده و اعتبارات آن از مجاری دولتی و غیر دولتی تامین می گردد.

 

 

یک مرکز رشد باید دارای چه ویژگی هایی باشد؟

دارای ارتباط علمی با مجامع تخصصی

 مستقر در یک پارک علمی و فناوری یا نزدیک به سایر مراکز علم و فناوری

 دارای فضاهای انعطاف پذیر قابل واگذاری به صورت اجاره

 دارای حوزه ستاد کوچک و مدیریت با تجربه

 دارای توان تدارک امکانات و خدمات با ارزش افزوده بال

 

 

واحدهای فناور در چه مراحلی در مرکز رشد مورد حمایت قرار می گیرند؟

واحدهای فناور در طی دو مرحله در مرکز رشد تحت حمایت قرار می گیرند :

 • مرحله رشد مقدماتی

 در این دوره به افراد یا گروههای مستعدی که دارای ایده های نوآورانه صنعتی هستند, بمدت 6 ماه فرصت داده می شود تا با دریافت خدمات و مشاوره و آموزشهای لازم برای آشنایی با بازار , شناسایی گروه کاری, تثبیت ایده کاری و ایجاد هویت های حقوقی مستقل خود را برای مرحله بعدی آماده نمایند.

 • مرحله رشد

 در یک دوره استقرارحداکثر سه ساله واحدهای فناوری مستقر در مرکز رشد به معیارهای رشد یافتگی دست یافته و پس از آن از مرکز رشد خارج می شوند.

 

 

مرکز رشد چه خدماتی به واحدهای فناور ارائه می دهد ؟

تامین محل کار ( بصورت اجاره)

خدمات آزمایشگاهی , کارگاهی و اطلاع رسانی

خدمات حقوقی , اداری , مالی , اعتباری , پروژه یابی و بازاریابی

آموزش های تخصصی ویژه و مشاوره

سایر خدمات مرتبط با توسعه , رشد و ارتقای واحدهای فناوری

 

 

مراحل درخواست و صدور موافقت اصولی برای تاسیس مرکز رشد چیست ؟

 اعطای مجوز موافقت اصولی برای تاسیس مرکز رشد طی مراحل زیر و پس از تصویب در مراجع ذیربط انجام می گیرد :

 • انجام مطالعات اولیه و امکان سنجی و تدوین برنامه کاری توسط سازمان موسس و تهیه گزارش توجیهی

 • تکمیل کاربرگ درخواست تاسیس مرکز رشد به امضاء بالاترین مقام اجرایی سازمان موسس

 • ارسال مدارک به حوزه معاونت فناوری وزارت علوم , تحقیقات و فناوری

 • ارزیابی تقاضا براساس دستورالعمل مربوط به صدورموافقت اصولی

 • اعلام نتیجه بررسی به سازمان موسس و در صورت تائید , صدور مجوز تاسیس موافقت اصولی

 

 

شرایط پذیرش واحدهای فناور در مرکز رشد چیست ؟

پذیرش واحدهای فناور بر اساس ظرفیت مرکز رشد صورت می گیرد و برخورداری از الزامات ذیل مد نظر می باشد:

 • داشتن ایده کاری دانش محور با جنبه های اقتصادی

 • ارائه برنامه کاری

 • داشتن نیروهای تخصصی مرتبط با زمینه فعالیت واحد فناور به صورت تمام وقت در هیات مدیره

 • استفاده از نیروهای متخصص و با تجربه به عنوان مشاور

 • داشتن بازار کار مناسب

 • داشتن شخصیت حقوقی برای متقاضیان استقرار در دوره رشد و دارا بودن آمادگی ثبت یک شرکت یا موسسه برای استقرار در دوره رشد مقدماتی

 
برنامه کاری چیست؟‌

برنامه کامل اجرای ایده ی فناورانه (ایده محوری) موسسه (از مرحله تحقیق تا تولید و بازار محصول) است. این برنامه از مرحله ارائه ایده تا مرحله تجاری سازی ایده را روشن می سازد. در این برنامه اقدامات واحد فناور از جنبه های مختلف به دقت مورد بحث قرار می گیرد.

 

 

آیا برای ورود و استقرار در مرکز رشد مدرک دانشگاهی لازم است؟

حضور در مرکز رشد و استفاده از امکانات منوط به داشتن ایده محوری قابل تجاری شدن است و داشتن مدرک تحصیلی دانشگاهی یا محل اخذ مدرک تحصیلی ملاک اصلی نمی باشد .

 

 

آیا یک شرکت می تواند همزمان در دو مرکز رشد استقرار یابد؟

در شرایط فعلی با توجه به محدودیت امکانات , یک شرکت مجاز به استقرار در یک مرکز رشد است.

 

 

آیا شرکت مستقر در یک مرکز رشد حسب ضرورت می تواند به مرکز رشد دیگری انتقال یابد؟

یک واحد فناور مستقر در مرکز رشد با توجه به التزام در انجام تعهدات حقوقی قراردادهای منعقده با مرکز رشد فقط در صورت تسویه حساب می تواند درخواست پذیرش خود را به مرکز رشد دیگر ارائه نماید.

 

 

پرسش های متداول پارک علم وفناوری

 

پارک علم و فناوری چیست؟

سازمانی است که بوسیله متخصصین حرفه ای مدیریت می شود و هدف اصلی آن افزایش ثروت جامعه از طریق ارتقاء فرهنگ نوآوری و رقابت سازنده میان شرکت های حاضر در پارک و موسسه های متکی بر علم و دانش است. برای دستیابی به این هدف, پارک جریان دانش و فناوری را در میان موسسات آموزش عالی و پژوهشی, شرکت های خصوصی و بازار به حرکت انداخته و با مدیریت خود رشد شرکت های متکی بر نوآوری را از طریق مراکز رشد و فرآیندهای زایشی تسهیل می کند.

 
هدف از ایجاد پارک علم و فناوری چیست؟

کمک به افزایش ثروت در جامعه از طریق توسعه اقتصاد دانش محور

تجاری سازی نتایج تحقیقات و  تحقق ارتباط بخش های تحقیقاتی و تولیدی و خدماتی جامعه

افزایش قدرت رقابت و رشد شرکت های متکی بر دانش

کمک به جذب دانش فنی و سرمایه های بین المللی و داخلی

افزایش حضور و مشارکت تخصصی شرکت های فناوری داخلی در سطح بین المللی

حمایت ازایجاد و توسعه  شرکت های کوچک و متوسط فناوری و حمایت از موسسه ها و شرکت های تحقیقاتی و مهندسی نوآور, با هدف توسعه فناوری و کارآفرینی

 

 

پارک علم و فناوری چه وظایفی بر عهده دارد؟

 

کمک به ارتقاء دانش فنی واحدهای فناوری به منظور رقابت در عرصه جهانی

سازماندهی برای ارائه خدمات موثر و مورد نیاز به واحدهای فناوری به منظور کمک به رشد آنها

سازماندهی توانایی های و امکانات موجود در منطقه برای ایجاد پیوند بین امکانات و  منابع دانشگاه ها و مراکز علمی و فناوری و صنعتی منطقه و توانایی های واحدهای فناوری

کمک در جهت دهی مراکز علمی مرتبط با پارک به سوی تحقیق در رشته های مورد نیاز واحدهای فناوری

ایجاد فضای مناسب فعالیت علمی و مهندسی برای جذب دانشمندان و  متخصصان داخل و خارج از کشور

ایجاد بستر مناسب برای فعالیت واحدهای تحقیق و توسعه دولتی و غیردولتی در پارک

ایجاد بستر مناسب برای حضور و همکاری واحدهای فناوری خارجی در پارک برای توسعه فناوری شرکت های بومی

ایجاد بستر مناسب برای فعالیت مشترک واحدهای فناوری داخلی و خارجی

تشویق پژوهش با هدف توسعه محصولات و فرآیندها و با هدف دستیابی به فناوری

کمک به ایجاد شرکت ها و بنگاه های اقتصادی جدید از طریق مراکز رشد واحدهای فناوری

 

 

پارک علم و فناوری توسط چه سازمانی ایجاد می شود؟

پارک توسط یک سازمان دولتی یا غیردولتی تاسیس می گردد و اعتبار آن از مجاری دولتی و غیر دولتی تامین می گردد.

 

 

پارک علم و فناوری باید دارای چه ویژگی هایی باشد؟

نزدیکی به مراکز شهری مهم، دانشگاه ها و مناطق اقتصادی

دارای حوزه ستادی کوچک و مدیریت با تجربه

دارای توان تدارک امکانات و خدمات با ارزش افزوده بالا

دارای زیرساخت های تاسیساتی و شهری مناسب

دارای دسترسی مناسب از قبیل اتوبان، فرودگاه و راه آهن

دارای معماری نوین ساختمانی و محیط آرام و دلپذیر

 

 

مراحل درخواست و صدور موافقت اصولی برای تاسیس یک پارک علم و فناوری چگونه است؟

اعطای مجوز موافقت اصولی برای تاسیس پارک طی مراحل زیر و پس از تصویب در مراجع ذیربط انجام می گیرد:

انجام مطالعات اولیه و امکان سنجی توسط سازمان موسس و تهیه گزارش توجیهی و تکمیل کاربرگ مطالعات مرحله اول

بررسی درخواست های واصله و اعلام نتایج اولیه به  سازمان متقاضی

در صورت مثبت بودن نتیجه بررسی اولیه، انجام اقدامات بعدی توسط سازمان موسس و ارائه گزارش و مستندات لازم و تکمیل کاربرگ مرحله دوم

ارزیابی تقاضای مرحله دوم، بر اساس دستور العمل های موجود

اعلام نتایج نهایی به سازمان موسس و در صورت تایید، صدور مجوز تاسیس موافقت اصول

 
شرایط ایجاد پارک علم و فناوری چیست؟

وجود حداقل دو دانشگاه دولتی و غیردولتی توانمند و حداقل ده هزار دانشجو در رشته ها و زمینه های مرتبط با فعالیت پارک در منطقه

وجود حداقل یک شهرک صنعتی توانمند در منطقه

وجود حداقل 150 شرکت تولیدی و صنعتی و 50 شرکت تحقیقاتی و خدمات مهندسی خصوصی فعال در زمینه های مرتبط با فعالیت پارک در منطقه

اعلام حداقل 10 واحد فناوری برای مشارکت در تاسیس پارک و یا حضور در آن

وجود امکانات شهری و تاسیساتی مناسب در منطقه

اعلام همکاری برخی دستگاه های مرتبط دولتی از قبیل استانداری، دانشگاه ها، اداره های کل استان و واحدهای تولیدی بزرگ استان

مساحت لازم برای ایجاد پارک در شروع حداقل 5 هکتار و حداکثر 30 هکتار می باشد

وجود تاییدیه مراجع ذیربط از قبیل شهرداری، کمیسیون ماده 5 یا شورای عالی شهرسازی در مورد مالکیت و کاربری زمین مورد نظر

وجود راه های دسترسی مناسب به مناطق شهری، دانشگاهی و صنعتی مجاور

وجود تاسیسات پایه شامل آب، برق و تلفن حداقل تا یک کیلومتری زمین مورد نظر برای احداث پارک

 

 

ستاد مدیریتی پارک علم و فناوری چه شرایطی را باید دارا باشد؟

آشنایی با مبانی نظری پارک ها

آشنایی با ساختارهای فنی و اقتصادی جامعه (در بخش های دولتی و غیر دولتی)

آشنایی کافی در امور تحقیقات توسعه ای

توانایی در جذب و ارزیابی شرکت های خصوصی

دسترسی به مشاورین تخصصی و مدیریتی
 
منابع مالی پارک علم و فناوری چیست؟

بودجه سالانه پارک های دولتی از محل اعتبارات عمومی کشور تامین می گردد.

درآمد حاصل از فعالیت ها و خدمات پارک

قراردادهای منعقده با سایر دستگاه های اجرایی

کمک ها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی