ارتباط با ما

تعداد بازدید:۷۰۴

فرم های پذیرش را به ایمیل مرکز رشد دانشگاه تفرش ارسال نمائید. به آدرس       roshd@tafreshu.ac.ir     تلفن :08636241586

 

 

ردیف نام نام خانوادگی سمت شماره تماس  
 1  علی  کاظمی  مدیر مرکزرشد   08636241586