ارتباط با ما

تعداد بازدید:۱۱۱۴

فرم های پذیرش را به ایمیل مرکز رشد دانشگاه تفرش به آدرس  roshd@tafreshu.ac.ir ارسال فرمائید.

ردیف نام نام خانوادگی سمت شماره تماس
 1  الهام  رجبی  مدیر مرکز رشد   08636228529